Reserveringsvoorwaarden

1.0 Kampeerterrein

Voor reserveringen worden eenmalige administratiekosten van 5 euro in rekening gebracht, die bij de aanbetaling dienen te worden voldaan. De administratiekosten worden niet in mindering gebracht of vergoed.

Opdat de reservering bindend is, dient de aanbetaling binnen 14 dagen te worden voldaan:

1 – 2 nachten 20 €, 3 – 5 nachten 50 €, 6 – 9 nachten 80 €, vanaf 10 nachten 130 €

Bij reserveringen vanaf 10 nachten dienen de complete resterende kosten van overnachting uiterlijk 30 dagen voor aankomst te worden voldaan.

Bij kortetermijnboekingen dient de aanbetaling uiterlijk 1 dag voor aankomst per creditcard te worden voldaan.

Bij reservering staan de plaatsen vanaf 14 uur tot uw beschikking. De plaatsen zijn op de dag van aankomst tot 18 uur gereserveerd. Indien wij op dat moment geen bericht ontvangen hebben, ontslaat dit ons van iedere verdere verplichting. De campinggast is verplicht ons direct van een afwijkende of latere aankomst op de hoogte te stellen. Er bestaat geen recht op een bepaalde plek. De campingbeheerder bepaalt welke standplaats u krijgt toegewezen. Wegens een gesloten slagboom bij de ingang is tussen 12 en 14 uur toegang tot de camping niet mogelijk. Betaalmiddelen bij vertrek: contant of bankpas. Het vertrek moet uiterlijk om 11 uur plaatsvinden. Bij voortijdig vertrek brengen wij de niet gebruikte dagen voor 50 % in rekening.

Kosten bij annulering voor boekingen tot 9 nachten:

 • tot 15 dagen voor aankomst 10 % van de aanbetaling,
 • 3 – 14 dagen voor aankomst 50 % van de aanbetaling,
 • 0 – 2 dagen voor aankomst wordt de hele aanbetaling ingehouden.

Kosten bij annulering voor boekingen vanaf 10 nachten:

 • tot 31 dagen voor aankomst wordt de aanbetaling die bij het boeken werd betaald, ingehouden.
 • 26 – 30 dagen voor aankomst 50 % van de totale kosten van overnachting
 • 15 – 25 dagen voor aankomst 80 % van de totale kosten van overnachting
 • 0 – 14 dagen voor aankomst worden de totale kosten van overnachting volledig ingehouden

 

2.0 Huurobjecten

Voor reserveringen worden eenmalige administratiekosten van 5 euro in rekening gebracht, die bij de aanbetaling dienen te worden voldaan. De administratiekosten worden niet in mindering gebracht of vergoed.

Opdat de reservering bindend is, dient binnen 8 dagen een aanbetaling ter hoogte van 25 % te worden betaald, op z’n minst echter 100 euro indien de huurprijs onder de 400 euro ligt.

De resterende huurprijs dient 8 weken voor aankomst te worden voldaan. Indien op een termijn van minder dan 8 weken van tevoren wordt geboekt, dient de totale huurprijs onmiddellijk te worden voldaan.

Bij reservering staan de huurobjecten vanaf 15 uur tot uw beschikking. De aankomst dient uiterlijk om 18 uur plaats te vinden. De campinggast is verplicht ons direct van een afwijkende of latere aankomst op de hoogte te stellen. Wegens een gesloten slagboom bij de ingang is tussen 12 en 14 uur toegang tot de camping niet mogelijk. Het vertrek dient uiterlijk om 10 uur plaats te vinden. Bij voortijdig vertrek worden de kosten voor de niet gebruikte dagen niet vergoed.

Voorwaarden voor terugtreding voor gehuurde objecten (slaapvat, logeerkamer, appartement):

De gast kan te allen tijde met een desbetreffende schriftelijke verklaring aan Lech Camping GmbH uit de gesloten campingovereenkomst terugtreden. De ontvangst van de verklaring bij Lech Camping GmbH is bepalend voor de gevolgen van terugtreding. Een terugtreding van de huurder is te allen tijde uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huur tegen betaling van administratiekosten ter hoogte van 30,00 euro mogelijk. Dit dient schriftelijk te geschieden. Treedt de campinggast uit de campingovereenkomst aangaande een gehuurd object terug, heeft Lech Camping GmbH het recht de volgende vergoedingen te verlangen:

 • tot 8 weken voor aanvang van de huur 25% van de totale prijs
 • tot 4 weken voor aanvang van de huur 50% van de totale prijs
 • tot 15 dagen voor aanvang van de huur 75% van de totale prijs.
 • Vanaf 14 dagen of korter voor aanvang van de huur: 100% van de totale prijs.

Wij adviseren u een

annuleringsverzekering.

Door het afsluiten van een annuleringsverzekering kunt u zich tegen de bij een annulering optredende kosten indekken. Let a.u.b. op de afsluittermijn. Meer informatie vindt u op onze homepage: www.lech-camping.de

 

 

3.0 In het algemeen geldt voor het kampeerterrein en de huurobjecten:

De door de campinggast te betalen kosten zijn uitsluitend te vinden op de op dat moment geldende prijslijsten van Lech Camping GmbH. Met het betreden van het campingpark accepteert de campinggast de actuele prijslijst, die bij de receptie ter inzage ligt.

Lech Camping GmbH heeft het recht uit de overeenkomst terug te treden, indien het huurobject na het sluiten van de overeenkomst door overmacht niet meer beschikbaar kan worden gesteld. In dit geval worden betaalde bedragen vergoed. Overige, verderreikende claims zijn uitgesloten. Lech Camping GmbH is er in dit geval toe verplicht de campinggast onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De gast is ertoe verplicht de standplaats, de vertrekken, huurobjecten en inventaris met zorg te behandelen. De gast is verantwoordelijk voor zijn bezoekers en is ertoe verplicht bezoekers bij de receptie van het campingpark voor toegang tot het campingpark aan te melden en draagt er zorg voor, dat de kosten conform de geldende prijslijst voor vertrek bij de receptie worden voldaan. Bezoekers dienen in principe buiten de poort bij de hoofdingang van Lech Camping GmbH te parkeren. Het kampeerterreinreglement dat online beschikbaar is (www.lech-camping.de) en desgewenst wordt verstrekt, is voor alle campinggasten en hun bezoekers bindend.

Lech Camping GmbH heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen om zwaarwegende redenen, wanneer de gast door zijn gedrag het kampeerterreinreglement blijvend overtreedt, anderen in gevaar brengt, blijvende verstoringen teweegbrengt, van plan is de standplaats in strijd met de overeenkomst te gebruiken, huurobjecten niet met zorg behandelt of zich op een andere manier in strijd met de overeenkomst grof misdraagt. In dit geval heeft de gast geen recht op terugbetaling van de huurprijs.

Lech Camping GmbH is uitsluitend aansprakelijk voor opzet en grof nalatig handelen. Zij is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door uitval van of storingen aan de water-, stroom of gasvoorziening evenals voor geluidsoverlast door derden evenals voor plichtsverzuim door nalatig handelen, waardoor schade optreedt, die door het gebruik van zich op het terrein bevindende installaties of apparaten – ook buiten gebruik gestelde – en voorzieningen ontstaat. Dit geldt ook bij plichtsverzuim van wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers van Lech Camping GmbH.

Het zwemmen in het meer en het gebruik van alle voorzieningen (boten, surfplanken, speeltoestellen, kettcars, balancebike, trampoline enz.) geschiedt op eigen risico. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen. De gast is ook voor zijn bezoekers verantwoordelijk.

Wij maken meermaals in het seizoen foto’s/video’s, om ons kampeerterrein met alle voorzieningen steeds actueel via alle media (internet, printmedia enz.) te presenteren. Door uw verblijf bij ons verklaart u zich akkoord met het openbaar maken van foto’s/video’s waarop u, uw medereizigers en dieren, uw bezoekers evenals uw eigendommen zijn afgebeeld.

 

Wij wensen u prettige en ontspannende vakantiedagen bij Lech Camping.

 

Lech Camping GmbH * Seeweg 6 * 86444 Affing-Mühlhausen bij Augsburg

Telefoon +49(0) 8207 – 2200

info@lech-camping.de

www.lech-camping.de